Brand: SANTA CRUZ

SANTA CRUZ SCREAMING HAND 7.8 X 31

SKU: S-SCD6351
$79.99 $129.99
Santa Cruz Screaming Hand Deck 7.8 X 31

WIDTH 7.8
LENGTH 31
WHEEL BASE 13.5